Blogia
La nostra USEEC

Tècniques de Conreu

Tècniques de Conreu

PAS 2 : LA LLAURADA

Un cop tenim el sòl net i desbrossat,s’ha de llaurar. La llaurada consisteix en trencar la capa superficial del terreny i fer sortir a la superfície la terra que hi ha a sota. Per aconseguir-ho s’utilitza una eina anomenada arada, que consisteix en una mena de ganiveta grossa amb forma corbada. Per fer-la servir cal clavar-la al terreny i després arrossegar-la.

 

Llaurant el sòl s’aconsegueix que la terra quedi esponjosa i estovada ,i que la capa superficial es renovi i s’oxigeni ,cosa que facilitarà el creixement dels vegetals que hi plantarem.

 

També es fa el procés de la desinfecció emprant fungicides i insecticides (productes tòxics) amb l’objectiu d’eliminar microorganismes que apareixen al sòl i que són perjudicials per al creixement adequat de les plantes.

En aquest pas també es realitza el procés d’adobatge on s’acondiciona el sòl amb adobs que poden ser orgànics (fems dels animals i compost o matèria vegetal descomposta) i minerals (com els fosfats, els nitrats, o altres compostos químics que aportin nutrients).

 

 

0 comentarios