Blogia
La nostra USEEC

Eines per a fer un hort

Presentem una sèrie d’eines i activitats que, encara que han estat habituals en la nostra història estan actualment en desús i el seu oblit és imminent. Amb això pretenem també fer un homenatge als agricultors i els nostres avantpassats.

Eines

ACTIVITATS:

 

Abonar.- beneficiar la terra amb abonaments orgànics o inorgànics.

Batre.- Fer sortir, a cops (o per un altre procediment mecànic), el gra de l'espiga dels cereals o de la tavella dels llegums.

Llaurar.- Remoure o solcar la terra amb l’arada.

Cavar.- moure la terra, fer clots.

Collir.- Fer, recollir la collita.

Garbellar.- Netejar amb garbella.

Conrear.- Fer el treball convenient per a fertilitzar la terra.

Fumigar.- Desinfectar mitjançant fum.

Plantar.- Ficar en terra una planta o un plançó, esqueix, etc. perquè arreli.

Podar.- Tallar o llevar les branques supèrflues dels arbres, vinyes i altres plantes.

Recol·lectar.- Fer collita, arreplegar els productes que lleva la terra.

Regar.- Espargir, vessar, aigua sobre la superfície d'una terra (per fornir-li la humitat necessària per a les plantes),

Segar.- Tallar (les messes, l'herba, etc), amb la falç, amb el volant, amb una altra eina semblant o amb la màquina segadora.

Sembrar.- Escampar o plantar la llavor d'una planta en la terra preparada per a rebre-la, perquè hi neixi aquella planta.

Trasplantar.- Mudar una planta, un arbrell, etc, del lloc que és plantat a un altre, traient-lo de terra amb les arrels.

Trillar.- Passar el trill o la trilla damunt la palla de l'era per capolar-la.

Veremar.- Recollir el fruit de les vinyes. Collir els raïms, raïmar.

Esporgar o podar.- Operació que consisteix a tallar i treure les branques supèrflues, mortes, malaltes, etc, d'un arbre, d'un arbust, etc, per deixar-lo en millors condicions de fructificar, per donar-li una forma determinada, etc.

 

0 comentarios